SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR


.

Al llarg del present curs, un grup de mares, professors, professionals no docents i alumnes d’ESO estan realitzant un curs de Mediació ofert per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, amb el compromís d’implantar un Servei de Mediació en el nostre centre. En els pròxims dies presentarem el nostre projecte de mediació al claustre de professors, als alumnes i a tota la comunitat educativa, i començarem la fase de Mediació pròpiament dita.
En principi, mediarem en conflictes que es donin a l’ESO, i amb un gest amb el que convidem i animem a participar d’aquesta iniciativa a les altres etapes del nostre centre, també mediarem en conflictes que es produeixin al 3r cicle d’EP.
Aquest programa suposa una aposta decidida per a la prevenció i resolució positiva de conflictes, per a la cultura de la pau, per a l’aprenentatge cooperatiu, i per a l’autonomia i l’autogestió de la convivència per part de tot@s.
Esteu convidats a la mediació, fins que ja no sigui necessària. Som escola solidària.

Publica un comentari a l'entrada