L'Equip Solidari 2011/12


.

L'Equip que formam enguany, d'escola solidària, ja ens em reunit per preparar noves propostes, sempre de cara a ajudar als altres, als més necessitats, independentment de les necessitats que siguin, les que l'equip solidari troba més adients per a cada moment, adequant-se a l'entorn i a les necessitats del nostres centre. L'equip solidari d'enguany són: Margalida Ramis, Joan Serra, Margalida Carrió, Mª Antònia Fiol i Joan Antoni Fuster (d'esquerra a dreta) i tota la resta de professorat voluntari que vulgui col·laborar amb la nostra tasca són benvinguts i  necessaris.