Dia d'Acció Mèdica-Humanitària "Tots amb n'Ivan"


.


Demà, 15 d'Abril, a les 11'30, els alumnes de secundària de Sant Francesc d'Assís, aniran a Sa Congregació (centre cultural de Sa Pobla) a veure aquesta pel·lícula, activitat de conscienciació i ajuda cap els més necessitats.

També els alumnes de 4rt, 5è i 6è de primària tendran la presentació "La Sonrisa Médica" a Sa Congregació, igualment, de 9-10:30h. Tots els diners que es puguin recaudar seran destinats a ajudar a n'Ivan. Moltíssimes gràcies pel suport que estem rebent. Som Escola Solidària.

Tots amb n'Ivan


.



Retall de premsa

 Si vols saber més sobre n'Ivan pots fer clic AQUÍ

També podeu col·laborar en aquest núm. de compte:
Sa Nostra: C/C 2051 0016 61 1070013887

Concert Solidari a Sa Pobla


Exposició EI, EP i ESO I què és per tu la solidaritat?


.










Mostra del Bloc Solidari a la Biblioteca


.




Plafons i conferències de S'Altra Senalla


.





PROGRAMA ALSER


.


 Enguany hem iniciat a l’ESO una experiència educativa profundament gratificant anomenada Programa Alser. És la nostra versió interna del programa Alter d’escolarització compartida.  Es tracta d’una oportunitat d’aprenentatge al servei de la comunitat.
En aquesta ocasió, la nostra alumna Fatima, que ja té 16 anys complits i que estava en situació d’absentisme crònic, dedica unes hores diàries a donar suport al menjador de l’escola i a l’aula de 2 anys, seguint un procés educatiu que permet educar hàbits de treball i responsabilitat personal, augmentar l’autoestima, recuperar la fe i la confiança amb els altres, millorar les habilitats socials i la competència en les tasques a realitzar.
A més, aquesta pràctica estimula l’aprenentatge cooperatiu i possibilita la implicació de diferents agents educatius (família, professors de diferents etapes, personal d’administració i serveis, alumnes de diferents cursos...) en un projecte que aglutina voluntats, motivacions i necessitats, i aporta múltiples beneficis als seus participants.
Hem començat un camí que romp prejudicis i barreres mentals, i que ens permetrà aprofundir en aquesta línia d’atenció a la diversitat, i avançar en la consciencia de grup com a font inesgotable de recursos.
Recursos per sentir-se útil. Per aprendre. Per ensenyar. Per capgirar una situació aparentment negativa i frustrant. Per mostrar i viure la cara més amable i positiva de la realitat que entre tot@s construïm permanentment.
Moltes gràcies per fer possible aquesta història. Som escola solidària.

 Na Fatima en una sessió de Psico a 2 anys


Activitat de plastilina a l'aula de 2 anys.

Contes amb titelles a l'aula de 2 anys

Berenar Solidari (Abril, 2011)


.



Avui hem cel·lebrat un berenar solidari a l'escola, que ja es du fent des de l'any passat, amb la finalitat de conscienciar a l'alumnat a prendre algunes mesures per reflexionar i ajudar els més necessitats. A més del berenar hem aprofitat per fer una sèrie de tallers amb S'Altra Senalla, una exposició de presa de consciència - que han anat treballant amb el mestres durant el llarg d'aquesta setmana-  i de mostrar el bloc d'Escola Solidària que ja du entre nosaltres des de principi d'any.






SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR


.

Al llarg del present curs, un grup de mares, professors, professionals no docents i alumnes d’ESO estan realitzant un curs de Mediació ofert per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, amb el compromís d’implantar un Servei de Mediació en el nostre centre. En els pròxims dies presentarem el nostre projecte de mediació al claustre de professors, als alumnes i a tota la comunitat educativa, i començarem la fase de Mediació pròpiament dita.
En principi, mediarem en conflictes que es donin a l’ESO, i amb un gest amb el que convidem i animem a participar d’aquesta iniciativa a les altres etapes del nostre centre, també mediarem en conflictes que es produeixin al 3r cicle d’EP.
Aquest programa suposa una aposta decidida per a la prevenció i resolució positiva de conflictes, per a la cultura de la pau, per a l’aprenentatge cooperatiu, i per a l’autonomia i l’autogestió de la convivència per part de tot@s.
Esteu convidats a la mediació, fins que ja no sigui necessària. Som escola solidària.