PROGRAMA ALSER


.


 Enguany hem iniciat a l’ESO una experiència educativa profundament gratificant anomenada Programa Alser. És la nostra versió interna del programa Alter d’escolarització compartida.  Es tracta d’una oportunitat d’aprenentatge al servei de la comunitat.
En aquesta ocasió, la nostra alumna Fatima, que ja té 16 anys complits i que estava en situació d’absentisme crònic, dedica unes hores diàries a donar suport al menjador de l’escola i a l’aula de 2 anys, seguint un procés educatiu que permet educar hàbits de treball i responsabilitat personal, augmentar l’autoestima, recuperar la fe i la confiança amb els altres, millorar les habilitats socials i la competència en les tasques a realitzar.
A més, aquesta pràctica estimula l’aprenentatge cooperatiu i possibilita la implicació de diferents agents educatius (família, professors de diferents etapes, personal d’administració i serveis, alumnes de diferents cursos...) en un projecte que aglutina voluntats, motivacions i necessitats, i aporta múltiples beneficis als seus participants.
Hem començat un camí que romp prejudicis i barreres mentals, i que ens permetrà aprofundir en aquesta línia d’atenció a la diversitat, i avançar en la consciencia de grup com a font inesgotable de recursos.
Recursos per sentir-se útil. Per aprendre. Per ensenyar. Per capgirar una situació aparentment negativa i frustrant. Per mostrar i viure la cara més amable i positiva de la realitat que entre tot@s construïm permanentment.
Moltes gràcies per fer possible aquesta història. Som escola solidària.

 Na Fatima en una sessió de Psico a 2 anys


Activitat de plastilina a l'aula de 2 anys.

Contes amb titelles a l'aula de 2 anys

Publica un comentari a l'entrada