Projecte de Voluntariat


.

La setmana que ve començarem la formació per als alumnes voluntaris; projecte que duim a terme enguany, una formació destinada a la sensibilització i posta en pràctica d'ajuda cap al més necessitat. Gairebé des de principi de curs estem planificant aquest projecte per tal d'oferir ajuda tant en el sector de mediació (resolució de conflictes), com d'acollida (cap a l'alumnat nouvingut) com en jocs de pati (per tal d'oferir al temps d'esbarjo una  alternativa als jocs actuals, és a dir, ensenyar a jugar als que no en saben). Aquesta formació pretén preparar a l'alumnat per a distintes situacions que puguin sortir dins l'àmbit escolar i ells puguin ser els autèntics protagonistes a l'hora de resoldre un problema, que de vegades són un doi, però que es poden veure com una muntanya. Està demostrat que ser un bon voluntari et fa sentir més realitzat que qualsevol altre cosa i no hi ha més pretenció, en aquest projecte, que afegir una pedreta més, en aquesta lluita de formar PERSONES.
SOM ESCOLA SOLIDÀRIA

Publica un comentari a l'entrada