NO ESPERIS RES DELS ALTRES


.

PRESENTACIÓ

Un profund sentiment de necessitat de canvi, de deixar de queixar-nos i deixar de mirar a l’altre amb desconfiança, amb por o amb ràbia, de començar a treballar en grup decididament, d’anar més enllà dels coneixements i les competències, de ser més coherents i autocrítics, de caminar en positiu i de créixer autènticament com a persones i com a comunitat ens ha dut a aquesta aventura d’escola solidària, de la qual aquest bloc  “Noesperisresdelsaltres” vol ser testimoni.

OBJECTIUS

Des de la nostra escola ens hem proposat:
Afavorir una major consciència individual i col·lectiva del que significa solidaritat i de la seva necessitat.
Impulsar una participació més activa, oberta i sincera de tota la comunitat educativa en la gestió de la solidaritat
Crear una estructura de la solidaritat dintre de l’escola i oberta a l’entorn, que configuri un espai permanent de resiliència davant l’actual i immediata situació de crisi econòmica, energètica, ecològica, educativa, social i de valors.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:
Treballarem en tres àmbits d’actuació: a nivell escolar (escola), a nivell local (entorn), a nivell global (món).

TIPUS D’ACCIONS

Segons la naturalesa de les accions desenvolupades es configuraran dos espais:
OBSERVATORI DE LA SOLIDARITAT (accions de sensibilització)
Suposaran la creació d’un procés continu d’observació, anàlisi, coneixement, intercanvi i reflexió sobre la solidaritat, amb l’objectiu de ser més conscients i fer més conscients als altres, de les diferents experiències solidàries del nostre entorn i la nostra situació personal i com a escola respecte a la solidaritat.
LABORATORI DE LA SOLIDARITAT (accions de producció)
Suposaran la implantació i el desenvolupament d’accions solidàries pròpies a partir de les nostres propostes i compromisos.
Segons la seva freqüència i duració les accions s’estructuraran en:
ACTIVITATS (accions puntuals)
PROJECTES (accions puntuals amb treball previ i posterior al voltant d’un tema)
PLANS / PROGRAMES/SERVEIS  (estructures permanents, serveis continus)

Tots esteu convidats a participar i  gaudir de la gran festa de la comunitat, a experimentar l’increïble poder de la voluntat, la màgia de la pròpia fe i decisió, l’immensa llibertat del que no espera res dels altres perquè es reconeix l’amo i senyor de la seva vida, perquè s'entrega en essència, perquè és.“Sigues tu el canvi que vols veure en el món” 
(Mahatma Gandhi)
BENVINGUTS!!Publica un comentari a l'entrada